Crear títulos Url FriendlyUso:

echo buildUrl("Esto es una prueba á í ó ñ ");

regresa: Esto_es_una_prueba_a_i_o_n

function buildUrl($name){
	$name = strtr($name, "áéíóúñÁÉÍÓÚÑ ", "aeiounAEIOUN-");
	$values = array('A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' ,'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 
               'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 
               'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 
               'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 1, 2, 
               3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '-');
	$out = "";
	$len = strlen($name);
	for($chr=0;$chr<=$len-1;$chr++){
		if(in_array($name[$chr],$values,true))
			$out.= $name[$chr];
		}
		return $out;
	}

Build url friendly from the title with PHP

apenas 1 comentario ↓

#1 TBS on 05.20.08 at 9:18 pm

amigo debe arreglar

for($chr=0;$chr<=$len-1;$chr++){

por

for($chr=0;$chr<=$len-1;$chr++){

Leave a Comment